Vietnam'ın yeni adı nedir ?

Alara

Global Mod
Global Mod
Vietnam'n Yeniden Adlandrlmas

Giris

Vietnam, Dogu Asya'da yer alan bir ulke. Vietnam, Cinliler tarafndan MO 111 ile kusatlms ve Guney Vietnam cok uzun bir sure Fransz somurgesi olarak kalmstr. Vietnam, 1954 ylnda bolgesel hedeflerinin otesinde, uluslararas bir anlasma ile bagmszlgn kazand. Vietnam Savasnn sonunda, Vietnam bir araya geldi ve 1975 ylnda Dogu ve Bat Vietnam birlesti.

Vietnam'n Adnn Degistirilmesi

1975 ylnda, Vietnam'da komunistler iktidar ele gecirdi ve ulkenin adn degistirdi. Vietnam, Dogu ve Bat Vietnam' bir araya getiren komunist partinin ismi olan Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam olarak degistirildi. Bu yeni isim, Vietnam'n komunist rejimini simgelemek icin kullanlan Vietnam Isci Partisi'nin adndan asag yukar ayn.

Vietnam'n Son Adnn Neden Degistirildigi

Vietnam'n adnn degistirilmesinin sebebi, komunistlerin ulkenin gecmisine ve gelenegine meydan okumaktan kacnmakt. Vietnam, ozellikle Guney Vietnam'da, komunistlerin ulkenin kulturel ve politik mirasna sahip ckmalarna izin vermeyen ABD ve Fransz somurgeciliginin etkisi altnda kalmst. Boylece, komunistler Vietnam'n gecmisini reddederek ve meydan okuyarak adn degistirdi.

Sonuc

Vietnam'n komunistler tarafndan adnn degistirilmesi, Vietnam'n gecmisine meydan okumaktan kacnma amacyla gerceklestirildi. 1975 ylnda, Vietnam'n ad Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam olarak degistirildi. Boylece, Vietnam'n komunist yonetimine bagllk, ulkenin kulturel ve politik mirasna sahip ckma ve ABD ve Fransz somurgeciliginin etkisinin krlmas amaclanmstr.